• آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله های منطقه ۲۱ تهران .

– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۲۱ تهران در محله شهرک دریا .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله تهرانسر غربی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله تهرانسر شرقی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله باشگاه نفت .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله تهرانسر مرکزی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شهرک پاسداران .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله تهرانسر شمالی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شهرک آزادی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شهرک فرهنگیان .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شهرک استقلال .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شهرک دانشگاه .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۲۱ تهران در محله چیتگر شمالی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله چیتگر جنوبی (شهرک ۲۲ بهمن) .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله ویلا شهر .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله وردآورد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شهرک غزالی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شهرک شهرداری .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله اتوبان تهران کرج .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله بزرگراه فتح .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله تهرانسر .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شهرک ۲۲بهمن .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۲۱ تهران در محله شهرک دانشگاه شریف .

 

 

 

درباره اورژانس آرمان

ما امبولانس خصوصی اورژانس آرمان می دانیم که امروزه روشهای علمی و سریع در سیستم بهداشت و درمان ایجاب می کند جهت انتقال بیماران بین منزل و مراکز شخیصی درمانی و همچنین از یک مرکز تشخیصی درمانی به یک مرکز تشخیصی درمانی دیگر از مدرنترین تجهیزات و خودروهای امدادی، کادر آموزش دیده و مجرب استفاده شود.

آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان به منظور تامین این نیاز و اطمینان خاطر از کیفیت خدمات ارائه شده و مدیریت مناسب بر سرویسهای ارائه شده در هر انتقال بیماران ، واحد آمبولانس خود را در قالب موسسه آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان، فعال نموده است تا خدماتی با کیفیتی مطابق استانداردهای بین المللی به اعضا و نیز بیمارانی که نیازمند انتقال پزشکی اند، ارائه نماید:

آمبولانس استقرار یکی از خدماتی است که در طی سالیان گذشته سرویس های خاصی برای انتقال بیماران را ارائه داده است و هم اکنون نیز در تمامی مکان هایی که پیش بینی حادثه در ان می شود مستقر شده و در صورت لزوم به کار گرفته می شوند ، امبولانس خصوصی اورژانس آرمان آمادگی استقرار برای کارخانه های بزرگ و شرکت هایی که دارای کار سخت برای کارگرانشان هستند و همچنین برای فدراسیون های ورزشی و …. کاربرد دارد.

خیلی از وقت ها دیده و یا شنیده اید که به دلیل عدم وجود آمبولانس و کادر پزشکی و یا به موقع نرسیدن امبولانس های اورژانس بیمارستان ها در مکان هایی پر تردد ی که در ان احتمال وقوع حادثه زیاد است بسیاری از مردم جان خود را از دست داده اند.