• آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله های منطقه ۱۰ تهران .

– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۱۰ تهران در محله بریانک .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله سلیمانی تیموری .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله شبیری جی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله هفت چنار .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله سلسبیل جنوبی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله کارون جنوبی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله هاشمی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله زنجان جنوبی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله سلسبیل شمالی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله کارون شمالی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله آذربایجان .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله آزادی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۱۰ تهران در محله امام خمینی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله جیحون .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله حسام الدین .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله خوش .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله دامپزشکی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله رودکی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله سینا .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله قصرالدشت .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله مالک اشتر .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله نواب .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله کارون .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۱۰ تهران در محله کمیل .

 

 

 

 

درباره اورژانس آرمان

ما امبولانس خصوصی اورژانس آرمان می دانیم که امروزه روشهای علمی و سریع در سیستم بهداشت و درمان ایجاب می کند جهت انتقال بیماران بین منزل و مراکز شخیصی درمانی و همچنین از یک مرکز تشخیصی درمانی به یک مرکز تشخیصی درمانی دیگر از مدرنترین تجهیزات و خودروهای امدادی، کادر آموزش دیده و مجرب استفاده شود.

آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان به منظور تامین این نیاز و اطمینان خاطر از کیفیت خدمات ارائه شده و مدیریت مناسب بر سرویسهای ارائه شده در هر انتقال بیماران ، واحد آمبولانس خود را در قالب موسسه آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان، فعال نموده است تا خدماتی با کیفیتی مطابق استانداردهای بین المللی به اعضا و نیز بیمارانی که نیازمند انتقال پزشکی اند، ارائه نماید:

آمبولانس استقرار یکی از خدماتی است که در طی سالیان گذشته سرویس های خاصی برای انتقال بیماران را ارائه داده است و هم اکنون نیز در تمامی مکان هایی که پیش بینی حادثه در ان می شود مستقر شده و در صورت لزوم به کار گرفته می شوند ، امبولانس خصوصی اورژانس آرمان آمادگی استقرار برای کارخانه های بزرگ و شرکت هایی که دارای کار سخت برای کارگرانشان هستند و همچنین برای فدراسیون های ورزشی و …. کاربرد دارد.

خیلی از وقت ها دیده و یا شنیده اید که به دلیل عدم وجود آمبولانس و کادر پزشکی و یا به موقع نرسیدن امبولانس های اورژانس بیمارستان ها در مکان هایی پر تردد ی که در ان احتمال وقوع حادثه زیاد است بسیاری از مردم جان خود را از دست داده اند.