• آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله های منطقه ۲۰ تهران .

– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۲۰ تهران در محله اقدسیه .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله صفائیه .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله ظهیر آباد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله غیوری .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله جوانمرد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله حمزه آباد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله دیلمان .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله فیروزآبادی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله منصوریه .
-آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله ۱۳آبان .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله دولت اباد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۲۰ تهران در محله شهادت .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله استخر .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله بهشتی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله سرتخت .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله علائین .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله نفر آباد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله ولی آباد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله امین آباد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله تقی آباد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله نظامی .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در محله عباس آباد .
– آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان در منطقه ۲۰ تهران محله کهریزک .

 

 

 

 

درباره اورژانس آرمان

ما امبولانس خصوصی اورژانس آرمان می دانیم که امروزه روشهای علمی و سریع در سیستم بهداشت و درمان ایجاب می کند جهت انتقال بیماران بین منزل و مراکز شخیصی درمانی و همچنین از یک مرکز تشخیصی درمانی به یک مرکز تشخیصی درمانی دیگر از مدرنترین تجهیزات و خودروهای امدادی، کادر آموزش دیده و مجرب استفاده شود.

آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان به منظور تامین این نیاز و اطمینان خاطر از کیفیت خدمات ارائه شده و مدیریت مناسب بر سرویسهای ارائه شده در هر انتقال بیماران ، واحد آمبولانس خود را در قالب موسسه آمبولانس خصوصی اورژانس آرمان، فعال نموده است تا خدماتی با کیفیتی مطابق استانداردهای بین المللی به اعضا و نیز بیمارانی که نیازمند انتقال پزشکی اند، ارائه نماید:

آمبولانس استقرار یکی از خدماتی است که در طی سالیان گذشته سرویس های خاصی برای انتقال بیماران را ارائه داده است و هم اکنون نیز در تمامی مکان هایی که پیش بینی حادثه در ان می شود مستقر شده و در صورت لزوم به کار گرفته می شوند ، امبولانس خصوصی اورژانس آرمان آمادگی استقرار برای کارخانه های بزرگ و شرکت هایی که دارای کار سخت برای کارگرانشان هستند و همچنین برای فدراسیون های ورزشی و …. کاربرد دارد.

خیلی از وقت ها دیده و یا شنیده اید که به دلیل عدم وجود آمبولانس و کادر پزشکی و یا به موقع نرسیدن امبولانس های اورژانس بیمارستان ها در مکان هایی پر تردد ی که در ان احتمال وقوع حادثه زیاد است بسیاری از مردم جان خود را از دست داده اند.