وبلاگ

ابو‌علی‌سینا
مطالب آموزشی

روز پزشک

ابو‌علی‌سینا ملقب به شیخ الرئیس، این دانشمند ایرانی با شهرت جهانی، که با علم خود

ادامه مطلب...