خدمات اورژانسی «آرمان»

آمبولانس خصوصی در تهران – خدمات حمل بیمار در تهران – اعزام آمبولانس به شهرستان ها – اخذ پذیرش از بیمارستان ها.

تلفن تماس
۰۲۱-۴۴۷۶۹۸۸۰

۰۲۱-۴۴۷۶۹۸۸۱

۰۹۹۰۵۴۵۴۵۴۲

تلفن مشاوره

۰۲۱-۴۴۷۰۵۱۰۰

ساعت کاری
۷ روز هفته ، بصورت ۲۴ ساعته در خدمت رسانی به شما حاضریم

(سایت در حال بروزرسانی می باشد)