نشانی
آمبولانس خصوصی آرمان سلامت شهر
استان تهران، تهران، قائم ۱۳ شرقی،

تلن تماس
021-44769880
021-44769881

ساعت کاری
7 روز هفته ، بصورت 24 ساعته در خدمت رسانی به شما حاضریم

آمبولانس خصوصی آرمان